40 años de servicios inmobiliarios

Nova obligació fiscal per a les Comunitats de Propietaris

Una nova obligació recau sobre les Comunitats de Propietaris, des d’aquest any.

A partir de l'1 de gener de 2014  les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal també hauran de presentar el Model 347.

Fins ara únicament estaven obligades les comunitats de propietaris que tinguessin activitats empresarials, d’acord amb el que preveu la normativa de l’IVA. A aquests efectes es considera que l’arrendament és una activitat empresarial; per tant les comunitats que tinguin llogats elements comuns, com terrats per antenes de telefonia mòbil o antics habitatges porteria ja venien obligades a presentar el model 347 per a declarar aquests arrendament, a més de, si fos el cas, les corresponents declaracions d’IVA i del model 184 (declaració informativa anual per imputar el rendiment net corresponent a cada copropietari).

A partir de 2014 també hauran de presentar el model 347 les  comunitats de propietaris que no tinguin activitats empresarials i que realitzin operacions amb tercers (com per exemple treballs de de rehabilitació, lampisteria, electricitat, ascensors, etc.) que durant l’any natural superin els 3.005,06 € (IVA inclòs).

Hi ha determinades operacions que no han de declarar-se i que són les següents:

• Les de subministrament d’energia elèctrica i combustibles de qualsevol tipus amb destí al seu ús i consum comunitari.

• Les de subministrament d’aigua amb destí al seu ús i consum comunitari..

• Les derivades d’assegurances que tinguin per objecte l’assegurament de béns i drets relacionats amb zones i elements comuns.

La declaració s’haurà de presentar durant el mes de febrer de  l’any següent; així la corresponent al 2014 haurà de presentar-se al febrer de  2015.

Finques Rodés s'encarrega directament de la confecció i presentació de totes les declaracions i autoliquidacions fiscals de les Comunitats de Propietaris que administra.

 

 

LOGO apialia

Gran Vía Corts Catalanes 653, baixos
08010 Barcelona
Tlf. 93 318 37 37.
Fax. 93 412 20 48