40 years of real estate services

Una desagradable sorpresa

A la tornada de vacances ens hem trobat amb la desagradable sorpresa que la Disposició transitòria sisena del Reial Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol (publicat al BOE el dissabte 14 de juliol) ha suprimit totes les bonificacions en les quotes a la Seguretat Social per contractació de treballadors majors de 45 i 55 anys (quantittats fixes que fins ara s’estenien durant tota la durada dels contractes) i també la dels treballadors majors de 60 anys, bonificació que anava augmentant d’any en any.

Continue Reading

El escándalo de las tasaciones de pisos

En anteriores posts, he hablado acerca de los problemas que pueden acaecer cuando no se paga la hipoteca, y la pérdida de valor de muchas de estas viviendas que se compraron en el punto álgido de la burbuja.

Ahora bien, ¿es normal lo que ha sucedido con los precios de los pisos? ¿Por qué subieron tanto en años anteriores?

Continue Reading

L’escàndol de la Sociedad Pública de Alquiler

A la contraportada de La Vanguardia de dijous 19 d’abril, Steven Kelman, catedràtic de Gestió Pública de l’escola de Govern Kennedy deia: “Un altre gran principi gestor; el govern només s’ha de concentrar a fer el que només pot fer ell. Quan la iniciativa privada pot substituir la pública amb avantatge demostrable, és més eficient que els gestors públics cedeixin la gestió als privats.”

Continue Reading

LOGO apialia

Gran Vía Corts Catalanes 653, baixos
08010 Barcelona
Tlf. 93 318 37 37.
Fax. 93 412 20 48